Dr.  Ward

Medische

De Geest

Expertise

Vocabularium

Tijdelijke schade

De ongeschiktheid

Blijvende schade

De begroting van de tijdelijke schade

De persoonlijke, huishoudelijk en economische ongeschiktheid

De begroting van de blijvende schade

DE TIJDELIJKE SCHADE

 

Hulpmiddelen

​- Materiële hulpmiddelen

- Hulp van derden

 

Persoonlijke tijdelijke ongeschiktheid

 

Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid

 

Tijdelijke economische ongeschiktheid

- Verlies van inkomen

- Verhoogde inspanningen

 

Specifieke schade

- De pijn

- De esthetische schade

- De seksuele schade

- De genoegenschade

 

Verlies van een schooljaar

- Materiële schade

- Morele schade

- Achterstand in de loopbaan

 

Schade geleden door de naastbestaande

Persoonlijke ongeschiktheid, huishoudelijke ongeschiktheid, economische ongeschiktheid.

 

Het leven van het slachtoffer omvat volgende onderscheiden domeinen:

 

  • het persoonlijke-extrapatrimoniale leven
  • de verschillende huishoudelijke activiteiten
  • het professionele leven

 

→ PERSOONLIJKE ONGESCHIKTHEID

 

De "persoonlijke ongeschiktheid" kan omschreven worden als "het geheel" van de gevolgen van de aantasting van de fysieke en de psychische integriteit op de handelingen en de gedragingen in het dagelijks extrapatrimoniale leven, met inbegrip van de pijnen die volgens de medisch deskundige normalerwijze verbonden zijn aan het letsel, evenals de psychische schade die hier gewoonlijk mee gepaard gaat.

 

 

→ HUISHOUDELIJKE ONGESCHIKTHEID

De "huishoudelijke ongeschiktheid" kan omschreven worden als de aantasting van het energetisch of functioneel potentieel van het slachtoffer met een economisch waardeerbare weerslag op zijn geschiktheid tot het vervullen van de huishoudelijke taken, wat zich uit in een gedeeltelijke of een totale onmogelijkheid, dan wel het leveren van verhoogde inspanningen; hierbij wordt rekening gehouden met zijn actuele familiale situatie en de voorzienbare evolutie ervan.

 

 

→ ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEID

De "economische ongeschiktheid" kan omschreven worden als het geheel van de gevolgen van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit op de handelingen en de gedragingen in het professioneel en lucratief leven van het slachtoffer, alsook de aantasting van de concurrentiekracht van het slachtoffer op de arbeidsmarkt.

 

 

 

DE BLIJVENDE SCHADE

 

Consolidatie

Datum van de genezing of van de consolidatie van de letsels (blijvende letsels en de overblijvende klachten)

 

Hulpmiddelen

- Materiële hulpmiddelen (prothesen, orthesen, technische hulpmiddelen, aanpassing van de woning of van een voertuig)

- Hulp van derden

 

Persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid

- Persoonlijke blijvende ongeschiktheid

- Blijvende huishoudelijke ongeschiktheid

- Economische ongeschiktheid

                * Inkomensverlies

                * Verhoogde inspanningen

                * Postprofessionele schade

 

Specifieke schade

- Pijn

- Esthetische schade

- Seksuele schade

- Genoegenschade

 

Schade door weerkaatsing

Dit betreft een schade die de naastbestaanden lijden door het aanzien van het slachtoffer waarvan de dagelijkse en langdurige toestand gekenmerkt wordt door een uitzonderlijke psychische, fysieke of mentale aftakeling.

 

Voorbehoud (reserves)

 

Dokter Ward De Geest

Medische Expertise

Copyright © 2017 - Dokter De Geest

a