Dr.  Ward

Medische

De Geest

Expertise

Medische

expertise

Medische expertise

De betwisting: expertise

Beroep

De expertise: een vlag die vele ladingen dekt....

De schade wordt door 2 artsen bekeken

De medische gerechtelijke expertise

Na een ongeval (verkeersongeval, privé ongeval, arbeidsongeval, sportongeval) of ziekte (polis gewaarborgd inkomen) geneest niet elk letsel.

De beperkingen van de schade worden vastgesteld door de verzekeringsarts. Dit onderzoek en het rapport wordt vaak een "expertise" genoemd, of een "tegen-expertise", maar juridisch is het een éénzijdige expertise, dit wil zeggen de opinie van hij die het rapport opstelt.

De verzekeringsarts en de bijstand arts van het slachtoffer bekijken samen het medisch probleem.

 

Deze bijeenkomst wordt "de medische expertise" genoemd.

 

Voluit noemt deze procedure:

- ofwel de minnelijke medische expertise:

de twee artsen bekijken samen het dossier en kunnen - bij betwisting - een derde geneesheer aanstellen als scheidsrechter, die het geschil finaal zal oplossen.

- ofwel de gerechtelijke expertise

 

 

Nadat het dossier volledig werd opgesteld wordt het verslag teruggestuurd naar de opdrachtgever.

 

Bij betwisting zonder besluit waarbij de derde geneesheer in actie komt is  beroepsprocedure.

 

In het andere geval heeft de rechtbank ene deskundige aangesteld die - in het bijzijn van de twee artsen) zich zal buigen over het dossier.

 

Dokter Ward De Geest

Medische Expertise

Copyright © 2017 - Dokter De Geest

a