Dr.  Ward

Medische

De Geest

Expertise

Gerechtelijke

expertise

Medische expertise

De gerechtelijke expertise

Beroep

De gerechtelijke expertise: de geneesheer als deskundige

De expertise volgt wetten en regels

De medische gerechtelijke expertise

De geneesheer wordt hier door de rechtbank als deskundige aangeduid om een betwisting te beslechten.

 

Deze functie is gebonden aan wetten en regels.

 

Hiervoor volgde dokter De Geest de post-academische opleiding (PAO) gerechtsexpert :
(of voluit: inleiding tot het recht voor gerechtelijk experten, aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent.

 

Bijkomend werd nog een opleiding gevolgd tot de PAO "Expertisetechnieken en methodologie" aan het Instituut Voor Permanente Vorming (IVPV) aan de Faculteit van Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent.

 

De medische schade worden vastgesteld door de gerechtsdeskundige. Dit onderzoek en het rapport wordt vaak een "deskundigen onderzoek" genoemd.

De gerechtsdeskundige krijgt de opdracht van de rechtbank, waarbij de concrete vraag in het vonnis (of arrest) wordt vermeld.

De deskundige moet op alle vragen antwoorden.

 

De deskundige bekijkt samen met alle partijen (de verzekeringsarts en de bijstand arts van het slachtoffer) het medisch probleem.

 

Deze bijeenkomst wordt "de gerechtelijke expertise" genoemd.

 

Nadat het dossier volledig werd opgesteld wordt het Deskundig Medisch Verslag teruggestuurd naar de Rechtbank.

 

Bij betwisting kan de advocaat van de partij de zak pleiten voor de Rechtbank.

Het Deskundig Verslag van de gerechtsdeskundige heeft de waarde van een advies.

 

Bij de Rechtbank kan u altijd een beroepsprocedure starten.

 

Dokter Ward De Geest

Medische Expertise

Copyright © 2017 - Dokter De Geest

a