Dr.  Ward

Medische

De Geest

Expertise

Bijstand

 

Medische letselschade bijstand

In kaart brengen

Beroep

Een ongeval met letselschade.

Niet elk letsel geneest.

Inventarisatie van de schade

De medische expertise

Na een ongeval (verkeersongeval, privé ongeval, arbeidsongeval, sportongeval) of ziekte (polis gewaarborgd inkomen) geneest niet elk letsel. Soms is het lichamelijk of psychisch letsel onvolledig en blijvend. Op lichamelijk vlak kan het zijn dat een gewricht stramheid vertoont, de beweeglijkheid onvolledig is of de spierkracht niet volledig recupereert. Er kan ook een psychisch letsel overblijven. Deze beperkingen kunnen hun weerslag hebben op het dagelijks leven, het huishouden, de hobby's, de sport activiteiten.

De bijstand arts brengt al deze (tijdelijk) en blijvende) schade in kaart. Hij maakt een inventaris op. De schade wordt dan op medisch valk uitgedrukt in procenten. Soms 100%, maar vaak ook minder, of een gedeeltelijke procent.

Hiertoe wordt de beweeglijkheid van het aangetaste gewricht opgemeten en nauwkeurig vastgesteld.

 

Voor littekens te beschrijven is vaak medische fotografie nodig.

Lees meer hierover....

 

Soms is nog bijkomende medische beeldvorming nodig, bijvoorbeeld een scanner of een RX of radiografie) er wordt dan beroep gedaan op experten ter zake.

 

Nadat het dossier volledig werd opgesteld wordt het verslag teruggestuurd naar de opdrachtgever.

 

Bij betwisting gebeurt er een overleg.

Soms leidt de betwisting tot een expertise onderzoek (de gerechtelijke expertise of de minnelijke expertise).

lees verder....

 

Dokter Ward De Geest

Medische Expertise

Copyright © 2017 - Dokter De Geest

a